Η ΓΓΔΕ αναλαμβάνει τις υποθέσεις του ΣΔΟΕ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, 16:13
Η ΓΓΔΕ αναλαμβάνει τις υποθέσεις του ΣΔΟΕ
Τη διαδικασία με την οποία θα μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων φορολογικές υποθέσεις οι οποίες είχαν παραμείνει στο αρχείο του ΣΔΟΕ μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στους φορολογικούς ελέγχους προβλέπει απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση προβλέπει τη συγκρότηση 18 επιτροπών παραλαβής των υποθέσεων ανά την Ελλάδα οι οποίες θα απασχολήσουν συνολικά 54 τελωνειακούς και εφοριακούς υπαλλήλους.

Οι Επιτροπές παραλαβής θα πρέπει να συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής για κάθε μία εξ αυτών των υποθέσεων, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την αξιολόγησή τους (με βαθμό ενδιαφέροντος από το 1 έως το 4).Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι κάθε Επιτροπή Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. παραλαμβάνει το φυσικό αρχείο των υποθέσεων που τηρούνται, από αντίστοιχη Επιτροπή παράδοσης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. Η κάθε υπόθεση παραλαμβάνεται συνοδευομένη, κατά περίπτωση, με το σύνολο των δεδομένων και στοιχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που τη διαλαμβάνουν.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, 16:17