Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προβλήματα στη διάθεση των πατατών Νάξου και στην αγορά προμήθειας γάλακτος

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017, 05:45
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προβλήματα στη διάθεση των πατατών Νάξου και στην αγορά προμήθειας γάλακτος
Ενδεχόμενα προβλήματα στη διάθεση των πατατών χειμερινής καλλιέργειας εις βάρος τόσο των παραγωγών της Νάξου όσο και των καταναλωτών, αλλά και στην αγορά προμήθειας γάλακτος, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω της συμπεριφοράς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ).

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου 2017 για να εξετάσει, λόγω του κατεπείγοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σχετική εισήγηση της επιτροπής για το αν καταστρατηγείται ο ανταγωνισμός στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία. (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) που δραστηριοποιείται στις συγκεκριμένες δύο αγορές.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ξεκίνησε την 11η Δεκεμβρίου 2017, με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, και επικεντρώθηκε στο να ελέγξει τη συμπεριφορά και τον ρόλο της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ, και ιδίως την από 29 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την οποία η ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ενημέρωνε τους πατατοπαραγωγούς της Νάξου επικαλούμενη την προστασία δήθεν του δημόσιου συμφέροντος ότι με βάση ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης της 24 Νοεμβρίου 2017: «Όποιος από τους πατατοπαραγωγούς, χωρίς εξαίρεση, παραβιάσει την απόφαση του Δ.Σ. και διαθέσει την πατάτα της χειμερινής εσοδείας, πριν της 24-12-2017, τότε η τιμή του γάλακτος που παραδίδει στην ΕΑΣ θα μειώνεται για όλο το 2018 στο μισό ποσό απ' αυτό που πληρώνεται σήμερα».

Κατά την άποψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τυχόν συμμόρφωση των μελών της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ με την παραπάνω απόφαση πιθανολογείται ότι, εν όψει και της εορταστικής περιόδου, είναι ικανή να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά της πατάτας, καθώς θα περιοριστεί η διάθεση των πατατών χειμερινής καλλιέργειας εις βάρος τόσο των παραγωγών της Νάξου όσο και των καταναλωτών, αλλά ενδέχεται να έχει αντίκτυπο και στην αγορά προμήθειας γάλακτος, μέσω της μειωμένης στο ήμισυ τιμής αγοράς γάλακτος, η οποία δύναται να προκαλέσει σημαντική ζημία εις βάρος των παραγωγών.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017, 05:46