Επιδρομή για 50 δις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 08:30


Του Κώστα Ιερίδη


Ψηλά θέτει τον πήχη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στις εισπράξεις από φόρους για το 2015.

Μόνο από εφορία και τελωνεία η ΓΓΔΕ προσδοκά 50 δις ευρώ μέσα στο 2015Ο πολλαπλασιασμός των χρημάτων που θα μπουν στον κρατικό κορβανά μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, έτσι ώστε να σταλεί μεταξύ άλλων και ένα σαφές μήνυμα προς τους διεθνείς πιστωτές για τις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΔΕ, το 2015 θα πρέπει να εισπραχθούν:

  • 34,3 δισ. ευρώ από εφορίες, Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων και Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου
  • 12,4 δισ. ευρώ από τελωνεία
  • 1,7 δισ. ευρώ έναντι του «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους και το 25% από το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος (που δημιουργείται το 2015).
Παράλληλα, μέσα στο 2015 υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν οι εισπράξεις από πωλήσεις οχημάτων και δικύκλων τα οποία εκποιούνται -σε σχέση με το 2014- κατά 5%. Την ίδια στιγμή, το ποσό των χαρακτηρισμένων ως «ανεπίδεκτων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών» της φορολογικής διοίκησης δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 3,45 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους στόχους της ΓΓΔΕ, πρέπει:

- να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 400 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και το ποσό που θα βεβαιωθεί να είναι 2,6 δισ. ευρώ
- να ολοκληρωθούν σχεδόν 900 έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, με στόχο τη βεβαίωση ποσού 325 εκατ. ευρώ
- το ποσοστό ολοκλήρωσης επιστροφής ΔΠΑ και φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους εντός 90 ημερών να ξεπεράσει το 65%.

Οι επιδόσεις του 2014

Όσον αφορά στις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού το 2014:

  • οι εισπράξεις παλαιών οφειλών (κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στα τέλη του 2013) διαμορφώθηκαν σε 1,56 δισ. έναντι στόχου 2 δισ. ευρώ (78,05%)
  • ελέγχθηκαν 500 εταιρείες έναντι στόχου 411 εταιρειών (82,2%) και το ποσοστό είσπραξης βεβαιωμένων φόρων ανήλθε στο 65% από 28,6%
  • ολοκληρώθηκαν 693 έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου έναντι στόχου για 720 (96,25%).

Διαβάστε επίσης:

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, 09:06