ΕΚΤ: Στις 26/10 τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής 127 τραπεζών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 13:25
ΕΚΤ: Στις 26/10 τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής 127 τραπεζών
Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής (stress test) των 127 ευρωπαϊκών τραπεζών, σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επικαλείται το Reuters.

Με βάση τις πληροφορίες που μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο, η επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ για την ημερομηνία που θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα αναμένεται σύντομα.

Η υπό εξέλιξη αξιολόγηση είναι ένας διεξοδικός έλεγχος των ισολογισμών και της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο και διαφέρει από προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., από την άποψη ότι περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Αυτό θα επιτρέψει πιο ακριβή αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών, καθώς και των πιστωτικών και λοιπών κινδύνων που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

Στο ίδιο πλαίσιο η ΕΚΤ θα συγκρίνει τα ευρήματα από επιμέρους τράπεζες με εκείνα από τράπεζες παρόμοιου μεγέθους και θα εφαρμόσει το δικό της υπόδειγμα άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από πάνω προς τα κάτω.

Τα ευρήματα από τα χαρτοφυλάκια που ήδη εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του σημείου εκκίνησης της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και, για τους σκοπούς της άσκησης, μπορεί να οδηγήσουν σε προσαρμογή των ισολογισμών των τραπεζών στο τέλος του οικονομικού έτους 2013.

Κάποιες τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να παράσχουν περαιτέρω ανάλυση και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν εκ νέου τις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να δώσουν περαιτέρω στοιχεία στο πλαίσιο της προσέγγισης με βάση τον κανόνα «συμμόρφωση ή εξήγηση» που προβλέπεται στη διαδικασία.

Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού υποδηλώνουν ότι μια τράπεζα δεν έχει επαρκείς προβλέψεις, αυτό θα οδηγεί σε προσαρμογές των προβολών που αφορούν στις ζημίες της τράπεζας για τα έτη 2014, 2015 και 2016 τόσο στο βασικό σενάριο όσο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Επιπλέον, θα έχει επίδραση στα κέρδη και τις ζημίες στο πλαίσιο των σεναρίων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 13:25