Εγκρίθηκε η σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012, 22:51
Εγκρίθηκε η σύσταση Ταμείου Εγγύησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Εγκρίθηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις και ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να δώσουν ευνοϊκά δάνεια στις ελληνικές ΜμΕ, για επενδύσεις και κεφαλαίων κίνησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Ταμείο θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ 1:2 θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2013 δάνεια ύψους 400 εκ. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1.440 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση βελτίωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα μεγαλύτερου ποσοστού μόχλευσης από την πλευρά της ΕΤΕπ.

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012, 22:51