ΔΝΤ: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν υπό πίεση

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 16:50
ΔΝΤ: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν υπό πίεση
Στην τελευταία Έκθεση για την Παγκόσμια Χρηματoοικονομική Σταθερότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίζει πως παρά το γεγονός πως τώρα οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας έχουν συρρικνωθεί σε σχέση με πριν έξι μήνες, οι αγορές παραμένουν εύθραυστες.

Μάλιστα, υποστηρίζεται πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να παραμένουν υπό πίεση εξαιτίας της αδύναμης έως ανύπαρκτης ανάπτυξης στην ευρωζώνη και του υψηλού χρέους που πρέπει να αποπληρωθεί. Ως μέσο για να εξέλθουν της κρίσης ορίζεται η ενίσχυση των ισολογισμών τους με τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων και την αύξηση του κεφαλαίου τους, μια διαδικασία γνωστή ως απομόχλευση, ώστε να ανακτήσουν και πάλι την εμπιστοσύνη των επενδυτών.


Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, 17:33