Διασταυρώσεις και πρόστιμα για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 04:46
Διασταυρώσεις και πρόστιμα για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Η πλατφόρμα για να δηλωθούν ακίνητα βραχυχρόνιας διαμονής μέσω Airbnb, Booking.com, HomeAway κτλ. άνοιξε, οι διασταυρώσεις από την Εφορία είναι προ των πυλών και θα είναι αυστηρές και σε βάθος.
Το ίδιο και τα πρόστιμα. Αυτό το μήνυμα στέλνει ουσιαστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας σε μια προσπάθεια να δηλωθούν με ακρίβεια όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπει ο νέος νόμος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία-κωδικούς ώστε να είναι εφικτή η καταγραφή της ενοικίασης των εν λόγων ακινήτων και κατ' επέκταση των εισοδημάτων που αποκτούν οι ιδιοκτήτες τους μέσω της Airbnb.
Αλλωστε, όπως αποκάλυψε πρόσφατα το «Βήμα», στο υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά τη δήλωση των ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνουν διασταυρώσεις και με στοιχεία λογαριασμών της ΔΕΗ ώστε να διαπιστωθεί αν διαμερίσματα που θα δηλωθούν ως κενά ήταν όντως ή προκύπτει φοροδιαφυγή.

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως 30.8.2018, ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, οι διαχειριστές ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018:
α) να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων και
β) να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις της περιόδου αυτής (1.1.2018 - 30.8.2018).

Ωστόσο, ποια είναι η ευθύνη του διαχειριστή ακινήτου σε σχέση με την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζει έως και την οριστικοποίηση του Μητρώου για κάθε φορολογικό έτος; Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ. 8 Ν.1599/1986.

Σε περίπτωση ελέγχου, ο διαχειριστής ακινήτου οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα-στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρίσει.
Μετά την απόκτηση ΑΜΑ ο διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε μεταβολές, έως και την ημερομηνία οριστικοποίησης του Μητρώου Ακινήτων, προκειμένου είτε να διορθώνει λανθασμένες καταχωρίσεις, είτε να τροποποιεί στοιχεία λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός εγγραφής «Ακινήτου».

Όσοι δεν συμμορφωθούν και δεν δηλώσουν στην πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής τα διαμερίσματα που εκμισθώνουν και τα εισοδήματα που εισπράττουν (φαίνονται μέσω των σχετικών συμβάσεων) θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο 5.000 ευρώ όπως προβλέπει ο νόμος.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 04:48