Διάθεση προϊόντων ΤΤ από το δίκτυο της πρώην Τ Βank

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012, 17:06
Διάθεση προϊόντων ΤΤ από το δίκτυο της πρώην Τ Βank
Με γνώμονα την ευθυγράμμιση των λειτουργιών της πρώην T Bank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχει ξεκινήσει η ομογενοποίηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών από τα δίκτυα των δύο τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το Φεβρουάριο προσφέρονται από τα καταστήματα της πρώην T Bank οι προθεσμιακές καταθέσεις και τα προϊόντα της σειράς Ανεβαίνω «EXTRA» του ΤΤ.

Επίσης, σχεδιάστηκαν τα καταθετικά προϊόντα πρώτης ζήτησης: «Τ Ταμιευτηρίου Απλός σε Ευρώ», «Τ Ταμιευτηρίου Απλός σε Ξένο Νόμισμα», «Τ Τρεχούμενος Απλός», «Τ Μισθοδοσία Plus», «Τ Όψεως Απλός σε Ευρώ», «Τ Όψεως Απλός σε Ξένο Νόμισμα» κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα υφιστάμενα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και προσφέρονται ήδη από την 7 Μαρτίου. Τέλος, ξεκίνησε και η διάθεση των καταθετικών προϊόντων «Μεγαλώνω», «Αποταμιεύω» και «Ταμιευτήριο 18 Plus».

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012, 17:06