Ζαββός: Συμπληρωματικός ο ρόλος των επαγγελματικών Ταμείων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021, 13:49
Ζαββός: Συμπληρωματικός ο ρόλος των επαγγελματικών Ταμείων

Στην αναγνώριση της μεγάλης σημασία του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, ως συμπληρωματικών του πρώτου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης από πλευράς της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Γιώργος Ζαββός μιλώντας στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και της ethos events.

«Η ανάπτυξη των δύο αυτών πυλώνων ενδιαφέρει την κυβέρνηση, καθώς, εκτός από τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των ασφαλισμένων που προσφέρουν, αποτελούν και θεσμικούς επενδυτές μεγάλης σημασίας για τις εθνικές οικονομίες των χωρών και με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας. Η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, κρίνεται σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος.

Οι πυλώνες αυτοί δρουν συμπληρωματικά με τον πρώτο της κοινωνικής ασφάλισης και σκοπός μας είναι η διεύρυνση των συνεργειών τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ασφαλισμένων», ανέφερε ο κ. Ζαββός.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον τρίτο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, ο κ.Ζαββός είπε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών για την νομοθέτηση εθνικών εφαρμοστικών μέτρων του Κανονισμού για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το λεγόμενο PEPP, το οποίο αποτελεί ασφαλιστικό προϊόν που θα παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες. «Το PEPP αποτελεί μια καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα είναι ένα προϊόν που θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφάνεια και πολύ χαμηλό κόστος για τον ασφαλισμένο, καθώς τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από Κανονισμό.

Ακόμη, έχει το χαρακτηριστικό της φορητότητας, που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα μπορεί να μεταφέρει και να συνεχίσει την ασφάλισή του σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν εγκατασταθεί. Αποτελεί λοιπόν μια ακόμη λύση που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον πρώτο πυλώνα και να οδηγήσει σε ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των ασφαλισμένων», πρόσθεσε. Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του έτους και ο Κανονισμός για το PEPP θα ξεκινήσει να ισχύει μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2022.

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων και στη σύσταση ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς για το σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι παράγοντες της κεφαλαιαγοράς μας έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις για κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες είναι υπό εξέταση για την εφαρμογή τους. Μέρος των προτάσεων αυτών μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός το οποίο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας.

Οι βασικοί στόχοι των προτάσεων εστιάζονται στη αύξηση των εγχώριων μακροχρόνιων επενδύσεων και αποταμιεύσεων φυσικών προσώπων, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, την υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης μέσω της Κεφαλαιαγοράς και η δημιουργία πλαισίου για την άντληση κεφαλαίων «πράσινων» εταιριών και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας. Επίσης όπως είπε λίγες μέρες πριν έγινε η σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να θωρακιστεί περαιτέρω θεσμικά και εποπτικά και να μην επαναληφθούν φαινόμενα τύπου Folli-Follie.

Όλες αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στην προσέλκυση των μακροπρόθεσμων επενδυτών που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η χώρα μας. Και στους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα ωφεληθούν από αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές, συγκαταλέγονται τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, τόνισε.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021, 13:49