Το προφίλ της αγροτικής οικονομίας όπως το κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 14:22
Το προφίλ της αγροτικής οικονομίας όπως το κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ

Σε 32.216,8 χιλιάδες στρέμματα ανήλθε η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) το 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους 2018 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναφορικά με τις βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, το 2018, το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.195,6 χιλ. στρέμματα) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 1,9% (618,9 χιλ. στρέμματα) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,7% (10.851,0 χιλ. στρέμματα) για μόνιμες καλλιέργειες και το 11,0% (3.551,3 χιλ. στρέμματα) ήταν αγραναπαύσεις.

Αντίστοιχα, το 2017 το 53,3% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.201,3 χιλ. στρέμματα) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση), το 2,0% (633,1 χιλ. στρέμματα) για κηπευτικές (καθαρή έκταση), το 33,7% (10.826,9 χιλ. στρέμματα) για μόνιμες καλλιέργειες και το 11,0% (3.547,6 χιλ. στρέμματα) ήταν αγραναπαύσεις.

Αύξηση κατά 7,8% το 2018 (2.805,3 χιλ. στρέμματα), έναντι του 2017 (2.601,8 χιλ. στρέμματα), καταγράφηκαν στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι. Αντίθετα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό μειώθηκαν κατά 7,2%, το 2018 (3.123,1 χιλ. στρέμματα), έναντι του 2017 (3.365,4 χιλ. στρέμματα), ενώ σε 12% ανέρχεται η συρρίκνωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με καλαμπόκι το 2018 (1.108,7 χιλ. στρέμματα) σε σχέση με το 2017 (1.260,3 χιλ. στρέμματα).

Αναφορικά με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, αύξηση 6,3% καταγράφεται στο βαμβάκι το 2018 (859,6 χιλ. τόνοι), σχετικά με το 2017 (808,9 χιλ. τόνοι), καθώς και στην παραγωγή ελαιόλαδου κατά 5,1%, με τις ποσότητες για το 2018 να ανέρχονται σε 327,7 χιλ. τόνου έναντι των 311,7 χιλ. τόνων το 2017.

Μειωμένη κατά 11,9% ήταν το 2018 η παραγωγή καλαμποκιού, σε σχέση με το 2017. Ειδικότερα, το 2017 και το 2018 παρήχθησαν 1.461,7 και 1.287,9 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα. Μείωση σε ποσοστό 6,2% σημειώθηκε στην παραγωγή σκληρού σιταριού το 2018 (928,5 χιλ. τόνοι) σε σχέση με το 2017 (989,8 χιλ. τόνοι).

Σχετικά με τον αριθμό των ζώων και την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως καταγράφονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των βοοειδών παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% το 2018 (625.673) σε σχέση με το 2017 (615.273). Αυξημένος κατά 0,4% ήταν ο συνολικός αριθμός των χοίρων καθώς το 2018 ανήλθαν σε 719.727 έναντι των 716.856 το 2017.

Αντίθετα, κατά 1,4% μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των αιγών το 2018 (3.941.960) σε σχέση με το 2017 (3.998.205), ενώ η μεγαλύτερη μείωση (6,1%) καταγράφηκε στον αριθμό των κουνελιών που το 2018 ήταν 816.275 και το 2017 869.247.

Σε ότι αφορά την παραγωγή κρέατος, η συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών, παρουσίασε αύξηση κατά 1,5% το 2018 (42,4 χιλ. τόνοι) σε σχέση με το 2017 (41,8 χιλ. τόνοι). Σε 3,3% ανήλθε η αύξηση στην παραγωγή κρέατος χοίρων - χοιριδίων καθώς το 2018 ο συνολικός όγκος έφτασε τους 79,9 χιλ. τόνους έναντι των 77,3 χιλ. τόνων το 2017. Μείωση ύψους 7,9% καταγράφηκε στη παραγωγή κρέατος αιγών το 2018 (20,2 χιλ. τόνοι) σε σχέση με το 2017 (21,9 χιλ. τόνοι).

Κατά 0,1% ήταν μειωμένη η συνολική παραγωγή γάλακτος το 2018 (1.919,9 χιλ. τόνοι) έναντι του 2017 (1.921,2 χιλ. τόνοι), ενώ 2,6% αυξήθηκε η παραγωγή μαλακού τυριού, καθώς το 2018 παρήχθησαν 101,7 χιλ. τόνοι έναντι των 99,1 χιλ. τόνων το 2017. Αύξηση 2,3% σημειώθηκε στην παραγωγή αυγών το 2018 (1.376,0 εκατ.) έναντι του 2017 (1.344,5 εκατ.).

Τέλος, μείωση 0,4% καταγράφεται στο συνολικό αριθμό των γεωργικών ελκυστήρων για το 2018 (376.593) έναντι του 2017 (378.196). Αύξηση 0,1% σημειώθηκε στα ψεκαστικά μηχανήματα το 2018 (252.963) σε σχέση με το 2017 (252.688) ενώ κατά 1,1% αυξήθηκαν τα αρδευτικά συγκροτήματα τα οποία το 2018 ανήλθαν σε 375.403 έναντι των 371.197 το 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 14:22