Σταθερές οι εισαγωγές από τη Ρουμανία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020, 19:54
Σταθερές οι εισαγωγές από τη Ρουμανία

Οι ρουμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2019, διαρθρώνονται με οριακές μεταβολές, ως προς το είδος. Το μεγαλύτερο μερίδιο (21,2%), καταλαμβάνουν τα «Ορυκτά καύσιμα και ασφαλτώδεις ύλες», των οποίων η αξία ανήλθε σε 138,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (179,3 εκατ. ευρώ).

Ακολουθούν τα προϊόντα του κεφαλαίου 72 «Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας» των οποίων οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ, καθώς και των προϊόντων του κεφαλαίου 85 «Μηχανές και συσκευές. Ηλεκτρολογικό υλικό» αξίας 44,1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι εξαγωγές σιτηρών μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενες σε 29,1 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.

Συμπερασματικά, σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία, βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, είναι ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε αντίθεση με τις ρουμανικές εξαγωγές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (πετρελαιοειδή, δημητριακά, προϊόντα σιδήρου και ηλεκτροτεχνικό υλικό).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020, 19:54