Ρουμανία: Μισθός και επιδόματα, τα βασικά κριτήρια επιλογής θέσης απασχόλησης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, 12:48
Ρουμανία: Μισθός και επιδόματα, τα βασικά κριτήρια επιλογής θέσης απασχόλησης

Το ύψος του μισθού, τα επιπλέον επιδόματα και οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής θέσεων απασχόλησης στη Ρουμανία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της «Randstad Employer Branding 2019».

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έρευνα, οι εταιρείες Huawei, IBM και Ford είναι οι πιο επιθυμητοί εργοδότες στη Ρουμανία και το πιο σημαντικό κριτήριο για τους Ρουμάνους σε περίπτωση απόφασης για την απασχόληση είναι η αμοιβή και τα επιδόματα εκτός μισθού.

Ανάλογα με τις βιομηχανίες, οι πιο επιθυμητοί εργοδότες είναι οι ING Bank (χρηματοοικονομική και τραπεζική βιομηχανία), Coca-Cola (FMCG), Valeo (βιομηχανική παραγωγή), OMV (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) CGS (υπηρεσίες), Kaufland (λιανική), Ford (αυτοκινητοβιομηχανία) και Huawei (IT). Σε γενικές γραμμές, μεταξύ των πιο επιθυμητών εργοδοτών στη Ρουμανία, η Huawei κατατάσσεται πρώτη, η IBM δεύτερη και η Ford τρίτη.

Τα σημαντικότερα στοιχεία -όσον αφορά στην απόφαση για την απασχόληση- είναι ο μισθός (για το 70% των ερωτηθέντων), ενώ η ευχάριστη ατμόσφαιρα εργασίας καταλαμβάνει ποσοστό 57%. Ακολουθούν η ασφάλεια στον χώρο εργασίας 54% επί του συνόλου των ερωτηθέντων, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας (50%) και η «αναλογία» εργασίας - προσωπικής ζωής (44%).

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν ψάχνουν για δουλειά, οι Ρουμάνοι καταφεύγουν σε προσωπικές σχέσεις ή συστάσεις, σε υπευθύνους προσλήψεων, στο Google, σε ιστοσελίδα της εταιρείας και εκθέσεις εργασίας.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (50%) δηλώνουν ότι δεν θα εργαστούν για μια εταιρεία με κακή φήμη, ακόμη κι αν τους πρότεινε αύξηση μισθού, ενώ το 96% υπογραμμίζει ότι η ευθυγράμμιση των προσωπικών τους αξιών με την εταιρική κουλτούρα είναι ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να ικανοποιηθεί στον χώρο εργασίας τους.

Σχεδόν τα 2/3 (το 62%) των ενδιαφερόμενων αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης πριν υποβάλουν αίτηση για θέση σε αυτές.

Στη Ρουμανία, η έρευνα «Randstad Employer Branding 2019» διεξήχθη μεταξύ 24 Δεκεμβρίου 2018 και 11 Ιανουαρίου 2019 μέσω της διεθνούς μεθοδολογίας του ομίλου Randstad που αποτελείται από ηλεκτρονικές συνεντεύξεις. Η έρευνα περιελάμβανε 4.205 ερωτηθέντες ηλικίας μεταξύ 18 και 64 ετών, ενώ αξιολογήθηκαν οι 75 μεγαλύτεροι εργοδότες στη Ρουμανία που είναι γνωστοί τουλάχιστον στο 10% του πληθυσμού.

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, 12:48