ΟΟΣΑ: Ζητά περισσότερη διαφάνεια και ανεξαρτησία στην Επ. Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 14:33
ΟΟΣΑ: Ζητά περισσότερη διαφάνεια και ανεξαρτησία στην Επ. Ανταγωνισμού
Για καθυστερήσεις στις υποθέσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αλλά και για την ανάγκη περαιτέρω ανεξαρτησίας και διαφάνειας στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει λόγο στην 228 σελίδων έκθεσή του, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ συστήνει τα εξής:

* Σε θεσμικό επίπεδο, ο νόμος περί ανταγωνισμού θα μπορούσε να επωφεληθεί από τροπολογίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού των μελών του συμβουλίου θα μπορούσαν να γίνουν πιο διαφανείς, με τη διαφήμιση κενών
θέσεων και την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία πρόσληψης.

* Η ΕΑ πρέπει να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες συμφωνίες. Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΑ με τους εισαγγελείς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ποινικών κατηγοριών για παραβιάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτροπής.

Επιπλέον, η προληπτική εξέταση των δεδομένων των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για την έναρξη ερευνών για συμπαιγνιακές συμπεριφορές (καρτέλ).

* Η δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα στις καταγγελίες συνέβαλε στη σημαντική μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων. Παρά τη βελτίωση αυτή, εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις υποθέσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, όπου οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος περί ανταγωνισμού είναι ενδεικτικές.

Η ΕΑ θα πρέπει να συνεχίσει να ιεραρχεί τις υποθέσεις και θα πρέπει να μειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Για τη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια των περιπτώσεων
παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

* Η αρχή θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες προώθησης των κανόνων του ανταγωνισμού και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη θέσπιση επίσημων συμφωνιών συνεργασίας με άλλες αρχές, όπως είναι οι αρχές προστασίας των καταναλωτών και οι αρχές για τις προμήθειες του δημοσίου.

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται επίσης πως οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑ έχουν περιθώριο να γίνουν πιο διαφανείς, π.χ. με προκηρύξεις προσλήψεων και με την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Επιπλέον επισημαίνει ότι η διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος περί Ανταγωνισμού για τον διορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου από ένα κοινοβουλευτικό όργανο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη, εν αναμονή μιας τροποποίησης των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, 14:33