Οκτώ υπουργοί ζητούν προστασία του ευρωπαϊκού ρυζιού

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017, 18:59
Οκτώ υπουργοί ζητούν προστασία του ευρωπαϊκού ρυζιού
Οι υπουργοί Γεωργίας οκτώ ευρωπαικών χωρών ζητούν από την Επιτροπή την άμεση και αποφασιστική προστασία της παραγωγής ρυζιού στην Ευρώπη, που πιέζεται υπερβολικά από τις εισαγωγές χωρών της Ασίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. υπεγράφη κοινή δήλωση από τους εκπροσώπους των αντιπροσωπειών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση, μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα ακόλουθα: «Η προοδευτική αύξηση των εισαγωγών ρυζιού από τις χώρες ΕBA (everything but arms) προκαλεί σοβαρές ζημίες και επιδεινώνει την κατάσταση για τους γεωργούς, τις βιομηχανίες και την αγορά της ΕΕ.

Η πρόσφατη ανάλυση της κατάστασης της αγοράς του ρυζιού από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, περίοδο έναρξης της πλήρους απελευθέρωσης των εισαγωγών από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), δείχνει την:

-προοδευτική αύξηση των συνολικών εισαγωγών ρυζιού στην ΕΕ

-μεγάλη αύξηση των αποφλοιωμένων εισαγωγών ρυζιού Basmati

-τεράστια αύξηση τόσο των εισαγωγών ρυζιού paddy

-μεγάλη αύξηση των εισαγωγών μικρών συσκευασιών

Οι τάσεις αυτές, κυρίως λόγω της πλήρους απελευθέρωσης των εισαγωγών ρυζιού, προκάλεσαν μεγάλη μείωση της καλλιεργούμενης επιφάνειας ρυζιού Indica στην ΕΕ (-40%) και αύξηση της επιφάνειας καλλιέργειας ρυζιού Japonica στην ΕΕ (+ 14%).
Η κατάσταση αυτή προκαλεί σοβαρή ανισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά ρυζιού.

Εξαιτίας της ανησυχητικής κατάστασης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα ακόλουθα αιτήματα ως υψίστης σημασίας:

-ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης για τις εισαγωγές από τις χώρες ΕΒΑ και πρόβλεψη για την άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης για τις εισαγωγές από τις ΛΑΧ και άλλες χώρες προέλευσης του ΣΓΠ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων-επανεξέταση του κανονισμού 978/2012 της ΕΕ),

-αναγνώριση της «ευαισθησίας» του τομέα στη μελλοντική ΚΓΠ και στις συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου,

-παροχή κατάλληλης δέσμης ενισχύσεων για τη στήριξη του τομέα ρυζιού της ΕΕ,

-υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του ρυζιού στην ΕΕ και την εφαρμογή πρωτοβουλιών προώθησης με χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ που αποσκοπεί στην αύξηση της κατανάλωσης ρυζιού που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

-αναγνώριση της αμοιβαιότητας μέσω της θέσπισης αμοιβαίων κανόνων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά και εμπορικά θέματα, προκειμένου να προωθηθεί μια δίκαιη αγορά όσον αφορά τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017, 19:02