ΟΕΕ: Επί ταπητος με το υπουργείο τα προβλήματα των λογιστών-φοροτεχνικών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 17:15
ΟΕΕ: Επί ταπητος με το υπουργείο τα προβλήματα των λογιστών-φοροτεχνικών

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις συζητήσεις μεταξύ κλιμακίων του υπουργείου Εργασίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της παρέμβασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί Τεχνική Ομάδα Εργασίας μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και λογιστών - φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΕΕ, στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας (17/6/2020), τέθηκαν με σειρά αξιολόγησης από πλευράς του ΟΕΕ, τα επείγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης διευθέτησης, επικαιροποιώντας τα τρέχοντα προς αντιμετώπιση θέματα, κατατέθηκαν προτάσεις - λύσεις και διαπιστώθηκε, αφενός η θέληση από πλευράς των στελεχών του Υπουργείου Εργασίας να γίνουν οι απαραίτητες και δυνατές διορθώσεις και αφετέρου οι προληπτικές ενέργειες και πρόνοιες που είχαν ήδη ληφθεί από το Υπουργείο για την εξεύρεση άμεσων λύσεων.

Έτσι, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής (18/6/2020) έγινε δεκτό το αίτημα του "ανοίγματος" του ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο Μαΐου 2020, ώστε να καταστεί δυνατή η διόρθωση από πλευράς επιχειρήσεων των τυχόν εκκρεμοτήτων και παραλείψεων, με την αντίστοιχη προετοιμασία που απαιτούνταν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί.

Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24/6/2020 με συμμετοχή και της κ. Άννας Στρατινάκη, Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, τέθηκαν τα θέματα της παράτασης των αναστολών και για τον μήνα Ιούνιο, ο διαχωρισμός της υποβολής ΑΠΔ Δώρου Πάσχα 2020 από την συνήθη υποβολή, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα.

Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας δόθηκε αναλυτική ενημέρωση για ουσιαστικές - πρακτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα "Συνεργασία", προκειμένου να καταστεί αυτό πιο χρηστικό και ευέλικτο για τον χρήστη – εφαρμοστή. Διαπιστώθηκε δε η κοινή θέληση για άμεσες λύσεις στα προβλήματα των επιχειρήσεων του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δόθηκαν λύσεις με την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που επιλύουν τα θέματα που συζητήθηκαν στις συσκέψεις αυτές.

Η λειτουργία της Κοινής Ομάδας Εργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, γόνιμη και χρήσιμη και για τους δύο φορείς,το ΟΕΕ και το ΥΕΚΑ, κυρίως μέσα από την συγκεντρωτική επικοινωνία των προς επίλυση ζητημάτων καθώς και από την προκύπτουσα δυνατότητα της πρωτογενούς, άμεσης, έγκυρης, αναλυτικής και έγκαιρης πληροφόρησης του πλαισίου εφαρμογής και ερμηνείας των θεσμικών όρων της πολιτείας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας, θα συνεχίσει να μεταφέρει τα προβλήματα των επιχειρήσεων, της αγοράς και των επαγγελματιών και να προτείνει τρόπους επίλυσής τους.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 17:15