ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 4 Απριλίου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, 14:08
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 4 Απριλίου
Την Τετάρτη 4 Απριλίου θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας έξι μηνών (26 εβδομάδων) του ελληνικού δημοσίου, άυλης μορφής, ποσού 875 εκατ. ευρώ, λήξεως 5 Οκτωβρίου 2018.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Τρίτη 10 Απριλίου 2018. Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση CAT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, 14:08