Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 17:27
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Παρέμβαση με στόχο την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πραγματοποίησε σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καταθέτοντας πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, με την ευκαιρία συνάντησης με την Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα (Elżbieta Bieńkowska).

   Κατά τη διοίκηση του ΣΒΕ, οι πέντε στρατηγικές προτεραιότητες σχετίζονται, πρώτον, με την έμπρακτη στήριξη της βιομηχανίας: η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2019, μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένα μέτρα για το μέλλον της βιομηχανίας και τη δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να απουσιάζουν μέτρα πολιτικής για λιγότερο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, όπως η Ελλάδα, και να προβλέπονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας.

   Δεύτερον, σύμφωνα με τον ΣΒΕ, η πολιτική περιφερειακής σύγκλισης και συνοχής πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω, ενόψει του νέου Προγράμματος Πλαισίου 2021-2027. Κατά τον ΣΒΕ, Οι περιφερειακές ανισότητες εντός της ΕΕ, κατά την περίοδο της κρίσης, έχουν διευρυνθεί. Η χρηματοδότηση της περιφερειακής σύγκλισης θα πρέπει να επανέλθει στις προτεραιότητες της ΕΕ.

Ο ΣΒΕ προτείνει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν απολογισμός της συνεισφοράς της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης κατά την προηγούμενη δεκαετία, ούτως ώστε η νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης να επιτύχει την ουσιαστική περιφερειακή σύγκλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

   Να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής για την Ελλάδα

   Τρίτον, η ΕΕ στηρίζει την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών της, με τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, του "Ψηφιακή Ευρώπη", για τα έτη 2021 έως 2027. Η ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, να επωφεληθούν από τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατά τον ΣΒΕ, η χώρα μας θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής.

   Τέταρτον, η εμβάθυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σημειώνει ο ΣΒΕ, απαιτείται η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη θέσπιση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, αλλά και η εναρμόνιση των χωρών της ΕΕ στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών, στους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, στις πρακτικές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ο.κ..

   Πέμπτον, επιβάλλεται να προχωρήσει η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμπερίληψη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. «Η σταδιακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ θα αναπτύξει ταχύτατα και θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο στο σύνολο των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου, γεγονός που από μόνο του αποτελεί παράγοντα παγίωσης της ειρήνης και άρση της αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή» καταλήγει η διοίκηση του ΣΒΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019, 19:36