Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΝ και Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, 16:22
Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΝ και Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 Τριετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, και ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), Γεώργιος Καταπόδης.

Σκοπός του μνημονίου είναι η αξιοποίηση των εμπειριών των δύο φορέων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και η ανταλλαγή στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Υπουργείο και ΕΑΑΔΗΣΥ θα συνεργαστούν, μεταξύ άλλων, στους τομείς της μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων από την ενιαία Αρχή, όπως επίσης και επί θεμάτων που άπτονται των τομέων των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων (πράσινες, καινοτόμες, κοινωνικές) αλλά και στη διαμόρφωση της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019, 16:22