Μειωμένα κατά 125 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα τον Ιούλιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, 13:15
Μειωμένα κατά 125 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα τον Ιούλιο

Μειωμένα κατά 125 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα από φόρους τον Ιούλιο σε σχέση με τον στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, λόγω και της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.291 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 αφού η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων μείωσε το ποσό που μπήκε στα δημόσια ταμεία τον Ιούλιο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.408 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 753 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των εσόδων από το ΠΔΕ που δεν ξεπέρασαν τα 90 εκατ. ευρώ, και ήταν μειωμένα κατά 1.060 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (440 εκατ. ευρώ).

Σε ό,τι αφορά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9.077 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9.602 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.463 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε τα 12.528 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 12.946 εκατ. ευρώ Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως λόγω της υστέρησης των δαπανών και 1068 εκ ευρώ αφού και για το 7μηνο τα έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση έναντι του στόχου

Συγκεκριμένα το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.955 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 650 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Παρά την είσπραξη ANFAs ποσού 644 εκατ. ευρώ που δεν είχε προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025, τα σημαντικά μειωμένα έσοδα από το ΠΔΕ τον Ιούλιο 2021 είναι ο βασικός λόγος της εν λόγω μείωσης.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.447 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 24.431 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, 13:15