Μεγάλη αύξηση, κατά 56%, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, 12:57
Μεγάλη αύξηση, κατά 56%, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο

 Μεγάλη αύξηση, κατά 56%, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε με σχεδόν επταπλάσιο ρυθμό σε σχέση με εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής: η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 5.230,9 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2019 έναντι 4.356,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 478,5 εκατ. ευρώ ή 14,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 477,9 εκατ. ευρώ ή 14,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 3.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.955,0 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2018, καταγράφοντας αύξηση 3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 134,1 εκατ. ευρώ ή 7,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 134,3 εκατ. ευρώ ή 7,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.186,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.401,6 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 56% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 344,4 εκατ. ευρώ ή 25%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 343,6 εκατ. ευρώ ή 25,2%).

Το α' πεντάμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 23.440,2 εκατ. ευρώ έναντι 21.515,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.432,4 εκατ. ευρώ ή 9,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.377,3 εκατ. ευρώ ή 8,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 14.019,2 εκατ. ευρώ έναντι 13.429,4 εκατ. ευρώ το α' πεντάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 589,8 εκατ. ευρώ ή 6,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημείωσε αύξηση κατά 584,0 εκατ. ευρώ ή 6,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 9.421,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.086,2 εκατ. ευρώ το α' πεντάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 842,6 εκατ. ευρώ ή 12,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,3 εκατ. ευρώ ή 12,1%).

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, 12:57