Εισαγωγές 26 δισ. ευρώ το 2019

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 13:11
Εισαγωγές 26 δισ. ευρώ το 2019

Σε 26.043,90 εκατ. ευρώ ανήλθε πέρυσι η συνολική αξία των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες. Από τις συναλλαγές αυτές, εισαγωγές αξίας 19.605,48 εκατ. ευρώ (75,28%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, εισαγωγές αξίας 6.221,66 εκατ. ευρώ (23,89%) με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, εισαγωγές αξίας 208,03 εκατ. ευρώ (0,8%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών-μελών εκτός Ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, και εισαγωγές αξίας 8,73 εκατ. ευρώ (0,03%) με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών-μελών εκτός Ευρωζώνης.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το διεθνές εμπόριο αγαθών με τις τρίτες χώρες κατά νόμισμα τιμολογίου, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε σε 14.867,7 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 8.608,32 εκατ. ευρώ (57,9%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 6.046,94 εκατ. ευρώ (40,67%) με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 206,39 εκατ. ευρώ (1,39%) με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών-μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, και συναλλαγές αξίας 6,06 εκατ. ευρώ (0,04%) με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών-μελών εκτός Ευρωζώνης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 13:34