Οι Έλληνες άρχισαν να καταναλώνουν, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, 12:43
Οι Έλληνες άρχισαν να καταναλώνουν, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε
Σε 16.129,0 εκατ. ευρώ (17.646,0 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 13.625,5 εκατ. ευρώ (15.050,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 18,4%, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.618,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 643,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 37.240,0 εκατ. ευρώ (41.211,7 εκατ. δολάρια) έναντι 32.222,9 εκατ. ευρώ (35.876,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 15,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.504,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,6%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.534,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 21.111,0 εκατ. ευρώ (23.565,7 εκατ. δολάρια) έναντι 18.597,4 εκατ. ευρώ (20.825,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 886,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 890,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%.

Ειδικότερα, κατά τον Σεπτέμβριο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 1.325,2 εκατ. ευρώ (1.557,1 εκατ. δολάρια), έναντι 1.378,0 εκατ. ευρώ (1.524,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,8%,

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 44,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 30,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 ανήλθε στο ποσό των 3.747,1 εκατ. ευρώ (4.451,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.755,5 εκατ. ευρώ (4.198,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 75,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 49,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.421,9 εκατ. ευρώ (2.894,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2.377,5 εκατ. ευρώ (2.673,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 30,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 19,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, 12:46