Η Ελλάδα εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00
Η Ελλάδα εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας

Οι πρακτικές που εφαρμόζει η χώρα μας έχουν ως στόχο τη δέσμευση άνθρακα καθώς και τη βελτίωση του εδάφους, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, κατά την τοποθέτησή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι.

   Κύριο θέμα συζήτησης του Συμβουλίου ήταν η αναδιαμόρφωση του ρόλου των αγροτών στη δράση για το κλίμα καθώς και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας μέσω της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος.

   Ο υπουργός τόνισε ότι ο μειωμένος προϋπολογισμός της νέας ΚΑΠ και η μεταφορά γραφειοκρατικών βαρών στους μικροκαλλιεργητές δεν συμβαδίζουν με τις υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες.

   Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι οι υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και η μεταφορά γραφειοκρατικών βαρών στους μικροκαλλιεργητές σε συνδυασμό με το μειωμένο προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ δε συμβαδίζουν. Και υπογράμμισε ότι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της ΕΕ θα πρέπει να εμπεριέχει τη δυνατότητα των αγροτών να παραμείνουν στις εκμεταλλεύσεις τους, παράγοντας με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.

   Επισήμανε, ακόμη, ότι βασικό κριτήριο, με το οποίο θα επιλεγούν τα μέτρα στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, θα αποτελέσουν οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας.

   Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτρο της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος μέσω της γεωργικής δραστηριότητας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε πως είναι ευεργετικό όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τους ίδιους τους αγρότες καθώς οδηγεί στη βελτίωση των γεωργικών εδαφών και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

   Τέλος, σημείωσε πως υπάρχει πληθώρα εργαλείων στη νέα ΚΑΠ που αφορούν την εφαρμογή πρακτικών για τη βελτίωση του εδάφους και στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Κλείνοντας αναφέρθηκε επιγραμματικά σε νέες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων LIFE και έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στην Ελλάδα με επιτυχία.

   Ο κ. Βορίδης συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00