«Η έξοδος στις αγορές δεν ισοδυναμεί με το τέλος της λιτότητας»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018, 13:48
«Η έξοδος στις αγορές δεν ισοδυναμεί με το τέλος της λιτότητας»
Η έξοδος στις αγορές δεν ισοδυναμεί με το τέλος της λιτότητας, αναφέρει στην τριμηνιαία του έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Κι ο λόγος, όπως εξηγεί οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα:

1. Έχει δεσμευθεί θεσμοθετώντας μια σειρά συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για τα χρόνια μετά το 2018: πρωτογενή πλεονάσματα και μέτρα στο ασφαλιστικό σύστημα το 2019 και στη φορολογία το 2020, συνολικά της τάξης του 2% ΑΕΠ προκειμένου να επιτευ-χθούν οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% ΑΕΠ μέχρι το 2022.

2. Θα πρέπει, στη συνέχεια, να διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν ανέφικτα αν η χώρα δεν ακολουθήσει τον δρόμο της διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018, 13:48