European Payment Report 2020: Ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, 12:12
European Payment Report 2020: Ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά

Aνησυχία στην ευρωπαϊκή οικονομία και διακοπή επιχειρηματικών λειτουργιών σε πολλούς τομείς διαπιστώνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έρευνα του Όμιλου Intrum, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ειδικότερα, το European Payment Report παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σε ξεχωριστή έκθεση παρουσιάζονται τα ευρήματα ανά χώρα.

Σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, εντός των επόμενων 12 μηνών, όσον αφορά την έγκαιρη καταβολή των πληρωμών, είναι η πανευρωπαϊκή ύφεση.

«Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τώρα τα απαραίτητα μέτρα για να προετοιμαστούν για την ύφεση που προκύπτει από την πανδημία. Τα μειωμένα έσοδα οδήγησαν σε μειωμένες ταμειακές ροές και αύξησαν την πίεση στις εξερχόμενες πληρωμές των επιχειρήσεων. Ο αρχικός αντίκτυπος όσον αφορά τις πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει εξαιρετικά σημαντικός» επισήμανε με αφορμή την έκδοση ο Mikael Ericson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intrum.

Μείωση του κόστους και μείωση των προσλήψεων

Στην έκθεση, ξεχωρίζουν δύο μέτρα προετοιμασίας που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Προκειμένου να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από την ύφεση και την οικονομική αναταραχή, το 38% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να μειώσουν το κόστος, ενώ το 35% θα είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά το χρέος. Το 29% δηλώνει ότι θέλει να μειώσει τις προσλήψεις ως μέτρο προετοιμασίας για την ύφεση, σε σύγκριση με το 18% το 2019.

Το χάσμα πληρωμών διευρύνεται

Οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στις πρακτικές αποπληρωμής τους ώστε να βρουν λύσεις. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος και του πραγματικού χρόνου πληρωμής διευρύνεται σε όλη την Ευρώπη. Ο εκτιμώμενος χρόνος πληρωμής μεταξύ του συμφωνηθέντος όρου και του πραγματικού είναι 14 ημέρες σε σύγκριση με 6 ημέρες το 2019 στις εταιρικές πληρωμές.

Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες (43%) πιστεύουν ότι ο κίνδυνος από τους οφειλέτες θα αυξηθεί εντός των επόμενων 12 μηνών, εκ των οποίων το 19% πιστεύει ότι η αύξηση θα είναι σημαντική. Οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε αυξανόμενη πίεση λόγω μειωμένης ρευστότητας, αφήνοντας πολλές από αυτές να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους απελευθέρωσης μετρητών.

Σχεδόν οι μισοί (46%) δηλώνουν ότι το διευρυνόμενο χάσμα πληρωμών αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι οι εκπρόθεσμες πληρωμές απειλούν τη ρευστότητα της επιχείρησής τους σε σύγκριση με το 35% αυτών που ερωτήθηκαν πριν από την κρίση.

«Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πληρωμών εντείνει τις ανησυχίες για τις επιχειρήσεις, καθώς τις ωθεί σε μία δύσκολη χρηματοοικονομική θέση. Αδιαμφισβήτητα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιθανόν να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε να ανακάμψουν οικονομικά» υποστηρίζει ο Mikael Ericson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intrum.

Τα ακίνητα και οι κατασκευές πλήττονται περισσότερο από τις εκπρόθεσμες πληρωμές

Η ύφεση θα πλήξει τις ευρωπαϊκές οικονομίες με διαφορετικούς τρόπους. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών έχουν πληγεί περισσότερο από τις εκπρόθεσμες πληρωμές. Το 41% αυτών των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν πλέον αποδεχτεί μεταγενέστερους χρόνους πληρωμής ώστε να αποφύγουν την πτώχευση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 35%.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού και της αναψυχής εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες (42%) του κλάδου δηλώνουν ότι η ύφεση θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους - το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των 11 κλάδων που συμμετείχαν στην έρευνα.

European Payment Report 2020 - Συμπεράσματα για την ελληνική αγορά

Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην ελληνική αγορά. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

*Ο κίνδυνος από τους οφειλέτες και οι ανησυχίες για πιστωτικές απώλειες στην Ελλάδα παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Το ένα τρίτο των ελληνικών επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι οι οφειλέτες που πληρώνουν εκπρόθεσμα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε ποσοστό που είναι το υψηλότερο πανευρωπαϊκά και άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου του 25%. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επηρεάζει τις ταμειακές ροές, καθώς το 66% διαπίστωσε αύξηση στις πιστωτικές απώλειες σε σύγκριση με το 2019 σε ποσοστό που επίσης είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

*Οι ελληνικές επιχειρήσεις πιέζονται ώστε να δέχονται μακροπρόθεσμους όρους πληρωμής. Περισσότερες από τις μισές (54%) ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν αποδεχθεί μεταγενέστερους από τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής από μεγάλη/πολυεθνική εταιρεία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 43%. Σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις (48%) έχουν αποδεχτεί μεταγενέστερους όρους πληρωμής ώστε να αποφύγουν την πτώχευση σε ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 35%.

Ειδικότερα όσον αφορά εκπρόθεσμες πληρωμές, 4 στους 10 (41%) ερωτηθέντες -σε αντιδιαστολή με περίπου 6 στους 10 (57%) πανευρωπαϊκά- συμφωνούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους συνεπείς πελάτες είναι ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης. Οι εκπρόθεσμες πληρωμές αποτελούν τη βασικότερη απειλή για την επιβίωση της επιχείρησής τους δηλώνει το 60% των ερωτηθέντων σε ΜμΕ και το 62% σε μεγάλες εταιρείες. Το 35% των ερωτηθέντων (σε σύγκριση με το 12% το 2019) χαρακτηρίζει ως αυξανόμενο τον κίνδυνο των εκπρόθεσμων ή και μηδενικών πληρωμών. Το κυριότερο μέτρο προστασίας από τις εκπρόθεσμες πληρωμές είναι οι πιστοληπτικοί έλεγχοι δηλώνει το 40% (αντίστοιχος μ.ό. ΕΕ: 35%).

Αναφορικά με εκτιμήσεις για ύφεση, μόνο το 23% υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση (το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 ήταν 87%), ενώ το 32% εκτιμά ότι θα βρεθεί σε ύφεση στο επόμενο έτος. Ως κύρια μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής επιδείνωσης είναι η προσεκτική ανάληψη χρέους για τις ΜμΕ (46%) και η μείωση του κόστους για τις μεγάλες εταιρείες (52%).

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη έχουν σημαντικά περιθώρια διαχείρισης του ζητήματος των εκπρόθεσμων πληρωμών. Μόνο το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σε εταιρικό επίπεδο προωθείται η έγκαιρη αποπληρωμή, ενώ το 67% δήλωσε ότι η επιχείρησή τους δεν διαθέτει σχετικό κώδικα δεοντολογίας. Μόνο το 19% των ερωτηθέντων από ΜμΕ και το 35% από μεγάλες εταιρείες δήλωσαν ότι κάνουν πάντα χρήση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις εκπρόθεσμες πληρωμές.

Το European Payment Report βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 9.980 εταιρείες από 11 κλάδους της αγοράς σε 29 ευρωπαϊκές χώρες τον Φεβρουάριο και τον Μάιο 2020, καταγράφοντας τις επιπτώσεις πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, 12:32