Eurobank: Σε τροχιά βελτίωσης οι λειτουργικές συνθήκες της μεταποίησης

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019, 12:22
Eurobank: Σε τροχιά βελτίωσης οι λειτουργικές συνθήκες της μεταποίησης
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον τομέα της μεταποίησης και το λιανικό εμπόριο αναλύει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της «7 Ημέρες Οικονομία».
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας, οι λειτουργικές συνθήκες του μεταποιητικού τομέα βρίσκονται σε τροχιά βελτίωσης, ενώ παράλληλα ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημειώνει ισχυρή πτώση.

Ειδικότερα, αναφέρουν τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit, ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 53,8 μονάδες δείκτη (ΜΔ) τον Δεκέμβριο 2018 οριακά μειωμένος σε σύγκριση με την τιμή του Νοεμβρίου 2018.
Παρόμοιο ποιοτικό αποτέλεσμα εξήχθη και για τις τριμηνιαίες παρατηρήσεις, με τον δείκτη PMI το 4 ο τρίμηνο 2018 να διαμορφώνεται σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 3 ου τριμήνου 2018.

Βάσει του σχετικού δελτίου τύπου της IHS Markit, τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως ακολούθως:

1ον ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα παρέμεινε σε επίπεδα άνω του ορίου μηδενικής μεταβολής των 50 ΜΔ για 19ο μήνα στη σειρά τον Δεκέμβριο 2018.

Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιούνιο 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018 οι λειτουργικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης – όπως αυτές διαμορφώνονται από τα επίπεδα των νέων παραγγελιών, της παραγωγής, της απασχόλησης, του χρόνου παράδοσης προμηθειών και των αποθεμάτων προμηθειών – παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση.

2ον ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής, μολονότι ασθενέστερος σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2018, ήταν έντονος και αρκετά υψηλότερος σε σχέση με την μακροχρόνια τάση του.

3ον ο αριθμός των νέων παραγγελιών παρουσίασε αύξηση με τον 2ο υψηλότερο ρυθμό από τον Μάρτιο 2018. Επιπροσθέτως, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών ενισχύθηκαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων 3 μηνών.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών που συμμετείχαν στην έρευνα του Δεκεμβρίου 2018, η αύξηση των νέων παραγγελιών από το εξωτερικό προήλθε όχι μόνο από υπάρχοντες πελάτες αλλά και από νέους.

4ον ανταποκρινόμενες στην αύξηση των νέων εργασιών, οι επιχειρήσεις προέβησαν σε ενίσχυση των επιπέδων απασχόλησης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας παρόλο ότι ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων έξι μηνών παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

5ον τα αποθέματα προμηθειών, μέσω της κατανάλωσής τους κατά τη διαδικασία της παραγωγής, εμφάνισαν τον μεγαλύτερο ρυθμό συρρίκνωσης από τον Ιούλιο 2017.

6ον η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε σε υψηλό τριών μηνών τον Δεκέμβριο 2018. Τα μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα συνέδεσαν την αισιοδοξία τους με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης και την ενίσχυση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή η αξία των πωλήσεων του εν λόγω κλάδου σε σταθερές τιμές, κατέγραψε ισχυρή πτώση τον Οκτώβριο 2018. Πιο αναλυτικά, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του προαναφερθέντος δείκτη διαμορφώθηκε στο -3,2% τον Οκτώβριο 2018 από 2,7% τον Σεπτέμβριο 2018.

Σε όρους μηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε απότομη συρρίκνωση -3,7% έπειτα από οριακή πτώση -0,4% τον προηγούμενο μήνα. Στις επί μέρους κατηγορίες καταστημάτων οι μεγαλύτερες απώλειες σε όρους πραγματικών πωλήσεων σημειώθηκαν στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (-9,3 YoY% και -5,6 MoM%), στα φαρμακευτικά και καλλυντικά (-7,3 YoY% και -2,7 MoM%), στα πολυκαταστήματα (-3,0 YoY% και -1,4 MoM%) και στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-1,5 YoY% και -4,8 MoM%).

Οι πραγματικές πωλήσεις στην ένδυση και την υπόδηση παρέμειναν στάσιμες σε ετήσια βάση ενώ σε μηνιαία μειώθηκαν κατά -0,9%. Στην κατηγορία των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού καταγράφηκε ετήσια αύξηση 0,4% και μηνιαία πτώση - 0,4%. Τέλος, ο όγκος των πωλήσεων στα βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση (1,0 YoY%) και πτωτικά σε μηνιαία (-2,0 MoM%).

Παρά την ισχυρή πτώση του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο των Οκτώβριο 2018, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του μέσου όρου του προαναφερθέντος δείκτη την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 (1,3%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 (1,5%).

Η κατηγορία καταστημάτων που σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των μέσων πραγματικών πωλήσεων την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ήταν αυτή των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού (4,9% από 5,2% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017).

Ακολούθησαν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων με ετήσια ενίσχυση του μέσου όγκου των πωλήσεων κατά 3,3% (από 1,4% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017), τα βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη με 2,1% (από 8,7% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017), τα φαρμακευτικά και καλλυντικά με 1,5% (από 1,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017), η ένδυση και υπόδηση με 0,7% (από 3,3% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017) και τα πολυκαταστήματα με 0,4% (από -0,5% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017).

Τέλος, η ετήσια μεταβολή των μέσων πραγματικών πωλήσεων στις κατηγορίες των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων και των τροφίμων, ποτών και καπνού παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος (-1,4% για την πρώτη και -4,0% για τη δεύτερη) όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα στοιχεία του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου αξίζει να σημειώσουμε το εξής: όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, ο όγκος των πραγματικών πωλήσεων στην κατηγορία των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, δηλαδή διαρκών καταναλωτικών αγαθών, εμφανίζει σημαντική επιβράδυνση τους τελευταίους 10 μήνες.

Μπορεί σε όρους μέσου όρου 10 μηνών η ετήσια μεταβολή του όγκου των πωλήσεων να παρουσιάζει σχετικά μικρή επιβράδυνση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (4,9% vs 5,2%), ωστόσο η κατανομή των ετήσιων μεταβολών των επί μέρους μηνών δεν είναι ομοιόμορφη.

Πιο αναλυτικά, η ετήσια μεταβολή του όγκου των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία καταστημάτων από 9,3% τον Δεκέμβριο 2017 μειώθηκε – ακολουθώντας σχεδόν γραμμική πτωτική πορεία – στο 0,4% τον Οκτώβριο 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019, 12:22