ΕΛΣΤΑΤ: Στα 5,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, 12:42
ΕΛΣΤΑΤ: Στα 5,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε σε 5.375,3 εκατ. ευρώ (5.856,6 εκατ. δολάρια) έναντι 5.621,8 εκατ. ευρώ (6.312,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,4%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 272,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ (14.682,1 εκατ. δολάρια) έναντι 13.628,8 εκατ. ευρώ (15.431,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 2,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 41,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 19,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 7.982,0 εκατ. ευρώ (8.825,5 εκατ. δολάρια) έναντι 8.007,0 εκατ. ευρώ (9.119,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 0,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 277,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 291,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Μάρτιος

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.282,5 εκατ. ευρώ (4.723,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.750,3 εκατ. ευρώ (5.353,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 274,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 273,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2019

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.494,2 εκατ. ευρώ (2.767,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.808,8 εκατ. ευρώ (3.184,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 87,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 71,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 ανήλθε σε 1.788,3 εκατ. ευρώ (1.956,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.941,5 εκατ. ευρώ (2.168,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 187,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 202,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,1% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2019.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, 13:34