ΕΛΣΤΑΤ: Συρρικνώθηκε κατά 9,8% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020, 14:49
ΕΛΣΤΑΤ: Συρρικνώθηκε κατά 9,8% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Συρρικνώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα ανήλθε σε 1.906,0 εκατ. ευρώ (2.090,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.113,8 εκατ. ευρώ (2.388,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 15,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 52,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4.750,7 εκατ. ευρώ (5.257,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.621,1 εκατ. ευρώ (5.259,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 172,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 239,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.844,7 εκατ. ευρώ (3.167,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.507,3 εκατ. ευρώ (2.871,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 188,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 186,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020, 14:58