ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 19,4% το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν στην Ελλάδα στο γ΄ τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021, 12:32
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 19,4% το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν στην Ελλάδα στο γ΄ τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι παρατηρήθηκε μείωση 19,4% του βάρους των φορτίωνεμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 86.310,0 χιλιάδες τόνους έναντι 107.055,8 χιλ. τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2019.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.166.594,4 χιλ. το γ’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 6.210.169,6 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το γ’ τρίμηνο του 2020 έναντι του γ’ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση μόνο στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας», ενώ από την άποψη των τονοχιλιομέτρων η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Υγρά χύμα».

Η σημαντικότερη μείωση τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων όσο και από την άποψη των τονοχιλιομέτρων το γ’ τρίμηνο του 2020 έναντι του γ’ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες».

Ειδικότερα, ποσοστό 54,2% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 3,1% το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019.

Κατά τη σύγκριση της ιδίας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Αττική κατά 7,2%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στις Νήσους Αιγαίου & Κρήτης κατά 48,6%.

Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 53,8%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 3,4% το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019.

Κατά τη σύγκριση της ιδίας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Αττική κατά 4,8%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 48,1%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021, 12:36