ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 5,9% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017, 12:38
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 5,9% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο
Η συνολική αξία των εισαγωγών αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 3.924,7 εκατ. ευρώ (4.504,4 κατ. δολάρια) έναντι 3.693,4 εκατ. ευρώ (4.075,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,3%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 126,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 188,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.410,9 εκατ. Ευρώ (2.783,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.264,0 εκατ. ευρώ (2.513,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,5%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 8,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 18,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιούλιο 2017 ανήλθε σε 1.513,8 εκατ. ευρώ (1.720,7 εκατ. δολάρια) έναντι 1.429,4 εκατ. ευρώ (1.562,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,9%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 118,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 169,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 29.767,1 εκατ. ευρώ (32.372,4 εκατ. δολάρια) έναντι 25.304,8 εκατ. ευρώ (28.142,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 17,6%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.279,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0% .και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.278,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 16.627,6 εκατ. ευρώ (18.231,5 εκατ. δολάρια) έναντι 14.270,3 εκατ. ευρώ (15.959,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 720,7εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά747,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 ανήλθε σε 13.139,5 εκατ. ευρώ (14.140,9 εκατ. δολάρια) έναντι 11.034,5 εκατ. ευρώ (12.183,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ,19,1%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,7% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 531,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017, 12:46