ΕΚΤ: Τα stress tests αποτυπώνουν τη βελτιωμένη κεφαλαιακή βάση σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:53
ΕΚΤ: Τα stress tests αποτυπώνουν τη βελτιωμένη κεφαλαιακή βάση σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης
Τα συνολικά αποτελέσματα για το stress test των τραπεζών που εποπτεύει δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι 87 τράπεζες που καλύπτονται από το report περιλαμβάνουν 22 τράπεζες της Ευρωζώνης που συμμετείχαν στα ευρύτερα τεστ της Ε.Ε. που συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Η EKT διενήργησε επιπρόσθετα τεστ σε 54 σημαντικά ιδρύματα τα οποία εποπτεύει άμεσα και δεν συμμετείχαν στα τεστ της EBA.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 87 τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ έχουν γίνει πιο ανθεκτικές στα χρηματοπιστωτικά σοκ τα προηγούμενα δύο έτη.

Παρότι ελήφθη υπ' όψιν πιο σκληρό δυσμενές σενάριο σε σχέση με αυτό του τεστ του 2016, ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Commo Equity Tier 1 (CET1) των 87 τραπεζών έπειτα από μια τριετή περίοδο πίεσης ήταν 10,1%, αυξημένος σε σχέση με το 8,8% πριν από δύο χρόνια. Ο δείκτης CET1 είναι βασικό μέτρο της χρηματοοικονομικής υγείας μιας τράπεζας.

Παρατηρώντας τις 54 μεσαίου μεγέθους τράπεζες που υποβλήθηκαν μόνο στο τεστ της ΕΚΤ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες, έχοντας αυξήσει την ικανότητά τους να απορροφούν χρηματοπιστωτικά σοκ.

Επίσης, στο δείγμα της EBA (33 τράπεζες), το οποίο καλύπτει περί το 70% των τραπεζικών παγίων της Ευρωζώνης, αντιπροσωπεύουν ένα επιπλέον 9% των τραπεζικών παγίων στην περιοχή.

Χάρη στο συνεχιζόμενο χτίσιμο κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, οι 54 αυτές τράπεζες μπήκαν στο stress test με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, με έναν μέσο δείκτη CET1 16,9%, από 14,7% το 2016.

Οι τράπεζες αυτές ολοκλήρωσαν επίσης τη δοκιμασία με υψηλότερα κεφαλαιακά μαξιλάρια σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Παρά το πιο αντίξοο σενάριο, οι τράπεζες κατέληξαν να έχουν κατά μέσο όρο CET1 της τάξης του 11,8% στο τέλος του τεστ, από 8,5% το 2016.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:56