Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, 16:36
Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

H αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε σήμερα την απόφαση ένταξης της πράξης «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"», με δικαιούχο την «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανέρχεται σε 161.820.438 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καλύπτοντας περίπου 34.000 κτίρια.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί ποσοτική και ποιοτική επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Βασικός στόχος του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο που στεγάζει δημόσιο φορέα ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η παρούσα πράξη που χρηματοδοτείται περιλαμβάνει:

1. Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης

2. Κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX - Syzefxis IntereXchange) και υποδομές κέντρων δεδομένων

3. Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, 16:42