Αλλάζουν όλα στον τομέα του φαρμάκου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, 16:35
Αλλάζουν όλα στον τομέα του φαρμάκου
Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που θα αποζημιώνονται οι φαρμακοβιομηχανίες από τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην αξιολόγηση νέων και παλαιών φαρμάκων φέρνει το Υπουργείο Γεωργίας με νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, συστήνεται επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης με αντικείμενο την αξιολόγηση των σκευασμάτων, την ένταξη ή απένταξη φαρμακευτικών προϊόντων από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων και την αναθεώρηση του καταλόγου.

Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων είναι το κλινικό όφελος όπως αυτό αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, η σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμακευτικών προϊόντων, ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών, ο λόγος κόστους/ αποτελεσματικότητας και τέλος η επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, θα εντάσσονται στην Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, μόνον εφόσον αποζημιώνονται τουλάχιστον στα 2/3 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη-μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (Αυστρία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία).

Εξαιρούνται τα ορφανά φάρμακα, τα φάρμακα της μεσογειακής αναιμίας, εμβόλια, τα φάρμακα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα του αίματος, τα φάρμακα τα οποία συνδυάζουν δραστικές ουσίες (εφόσον η τιμή αποζημίωσης τους είναι χαμηλότερη από τις τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων που εμπεριέχουν τις επιμέρους δραστικές ουσίες αθροιστικά), τα φάρμακα-"κλώνοι" και τα "βιο-ομοειδή" φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα βιολογικής προέλευσης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης θα αποτελείται από έντεκα τακτικά μέλη. Σκοπός του υπουργείου Υγείας είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ θα ακολουθήσει η δημιουργία Οργανισμού Αξιολόγησης μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, 16:38