Αύξηση 14,8% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το α΄τρίμηνο του 2021

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, 12:59
Αύξηση 14,8% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το α΄τρίμηνο του 2021

Σε 26.441 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το  Α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 23.033.  

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το Α’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020 καταγράφηκε στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία (61,6%) και στον τομέα Κατασκευές (39,8%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (30,5%) και στον τομέα Μεταποίηση (14,5%).  

➢ Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 7. Αντίστοιχα, το Α’ τρίμηνο 2020 είχαν ανέλθει σε 6.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, στους οποίους παρατηρείται το  μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων  ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας είναι:  

• Βόρεια Ελλάδα: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων  Οχημάτων και Μοτοσικλετών με 1.042 εγγραφές σε σύνολο 5.709.  

• Κεντρική Ελλάδα: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 1.671 εγγραφές σε  σύνολο 5.696.  

• Αττική: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 2.224  εγγραφές σε σύνολο 10.455.  

• Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 2.319 εγγραφές σε  σύνολο 4.581.  

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, στους οποίους παρατηρείται το  μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) (Πίνακας 3)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων  ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης είναι:

• Ατομικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 5.396 εγγραφές σε  σύνολο 18.294.  

• Προσωπικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή  Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών με 740 εγγραφές σε σύνολο 2.576.  

• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 68  εγγραφές σε σύνολο 349.  

• Λοιπές Νομικές Μορφές: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 1.239 εγγραφές  σε σύνολο 5.222.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, 13:05