Το Μονακό δεν πολυενδιαφέρεται για την πάταξη της διαφθοράς σε βουλευτές και δικαστικούς

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020, 16:00
Το Μονακό δεν πολυενδιαφέρεται για την πάταξη της διαφθοράς σε βουλευτές και δικαστικούς

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Σε μια νέα έκθεση της, σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς σε βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) εκφράζει τη λύπη της για το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής των συστάσεων του.

Από τις δεκαέξι συστάσεις που είχε απευθύνει η GRECO, μόνον δύο εφαρμόσθηκαν ενώ, όσον αφορά τους βουλευτές, καμία από τις συστάσεις δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Βέβαια, όπως σημειώνεται, κατόπιν εορτής, οι Αρχές του Μονακό εξέφρασαν την πρόθεσή τους να εκπονήσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές και να ενισχύσουν τον εσωτερικό κανονισμό του εθνικού συμβουλίου, ώστε να επεκτείνουν το φάσμα των κυρώσεων για παραπτώματα από βουλευτές.

Όσον αφορά τους δικαστές και τους εισαγγελείς, η GRECO ενθαρρύνει τις αρχές του Μονακό να καταλήξουν, σε πρακτικά συμπεράσματα από την τρέχουσα απογραφή των ασυμβίβαστων και των παράλληλων δραστηριοτήτων στα δικαστήρια και τις υπηρεσίες των εισαγγελικών αρχών.

Όπως δε τονίζεται στην έκθεση, απαιτείται περισσότερη διαφάνεια για τον διορισμό και τον έλεγχο της σταδιοδρομίας των δικαστών και εισαγγελέων (είτε αποσπασμένοι είτε όχι), συμπεριλαμβανομένου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι Αρχές της χώρας καλούνται να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020, 17:01