Συστάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων προς την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019, 16:04
Συστάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων προς την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών

Συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για την άμεση υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην τελευταία της σύνοδο.

Η απόφαση αφορούσε στην καταγγελία της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (International Commission of Jurists) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) κατά της Ελλάδας. Στην καταγγελία που καταχωρήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018 αναφέρεται ότι οι σοβαρές συστημικές ατέλειες στο ελληνικό δίκαιο, πολιτική και πρακτική έχουν ως αποτέλεσμα τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά, να στερούνται τα δικαιώματα της στέγασης, της υγείας, της κοινωνικής και ιατρικής βοήθειας, της εκπαίδευσης και της προστασίας, και αυτό είναι αντίθετο με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έκανε την καταγγελία παραδεκτή και αποφάσισε να επισημάνει στην ελληνική κυβέρνηση τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει τον ορισμό επιτρόπου τη στιγμή που καταγράφεται ένα ασυνόδευτο παιδί ή ένα παιδί που έχει χωριστεί από την οικογένειά του, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επιτροπείας. Επίσης, καλείται να εξασφαλίσει τη χρήση εναλλακτικών προς την κράτηση των παιδιών μέτρων και να διασφαλίσει ότι τα ασυνόδευτα παιδιά στα αστυνομικά τμήματα, τα προαναχωρησιακά κέντρα και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης θα έχουν άμεση πρόσβαση σε καταλύματα κατάλληλα για την ηλικία τους, αλλά και σε φαγητό, νερό, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη. Τέλος, ζητάει όλες οι δημόσιες αρχές να ενημερωθούν για την απόφαση αυτή, ενώ καλεί την κυβέρνηση να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις επί της ουσίας της καταγγελίας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται πάντως ότι στις παρατηρήσεις που απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την υπόθεση, υπογραμμίζει ότι η προστασία των ασυνόδευτων αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και προσθέτει ότι βελτιώσεις και αποτελέσματα θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ζήτημα κατά προτεραιότητα και εργάζεται σκληρά στην κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια, απαριθμεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους και σημειώνει ότι γίνονται συνεχώς προσπάθειες σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό, διμερές και εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σχετικά ζητήματα. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι έχουν ληφθεί νομοθετικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και δίνει έμφαση στην πρόσφατη νομοθεσία για τον ορισμό επιτρόπου για κάθε ασυνόδευτο παιδί, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019, 16:05