Ο Covid-19 μάς αποτρέλανε, λέει το Ευρωκοινοβούλιο!

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, 13:58
Ο Covid-19 μάς αποτρέλανε, λέει το Ευρωκοινοβούλιο!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με έκθεσή της, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί κατά τη Σύνοδο Ολομέλειας της 4ης-7ης Ιουλίου, εστιάζει στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε στην ψυχική υγεία των Ευρωπαίων πολιτών η πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 64% των νέων ηλικίας 18 έως 34 ετών αντιμετώπισαν κίνδυνο κατάθλιψης το 2021 λόγω έλλειψης απασχόλησης και οικονομικών και εκπαιδευτικών προοπτικών, καθώς και λόγω μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης!

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η πανδημία και η επικείμενη οικονομική κρίση είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και ευημερία του κόσμου, αυξάνοντας τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους.

Η έκθεση καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το υψηλό ποσοστό των προβλημάτων ψυχικής υγείας και να βρουν τρόπους πρόληψης στον κόσμο της ψηφιακής εργασίας. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη εξάλειψης της βίας, των διακρίσεων και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Ζητάει, επιπλέον, ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την τηλεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να υπονομεύονται οι συνθήκες εργασίας των τηλεργαζομένων.

Τονίζει, δε, ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να αποσαφηνίζει τις συνθήκες εργασίας, να διασφαλίζει ότι τέτοιου είδους εργασία εκτελείται σε εθελοντική βάση και ότι τα δικαιώματα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ο φόρτος εργασίας και τα πρότυπα επιδόσεων των εργαζομένων και των τηλεργαζομένων βρίσκονται στα ίδια επίπεδα.

Προτείνει, επίσης, την εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων εργασίας για την καταπολέμηση του άγχους, καθώς και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα ψυχικής υγείας.

Καλεί μάλιστα την Επιτροπή να ορίσει το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Καλής Ψυχικής Υγείας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες σχετικά με την ψυχική υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι, σε έκθεση του Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζήτησε την κατάρτιση ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ψυχική υγεία.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, 15:08