Μέτρα για την προστασία των παιδιών από τη ριζοσπαστικοποίηση συνιστά το Συμβούλιο της Ευρώπης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 14:32
Μέτρα για την προστασία των παιδιών από τη ριζοσπαστικοποίηση συνιστά το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Μέτρα για την προστασία των παιδιών από τη ριζοσπαστικοποίηση συνέστησε στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης η Επιτροπή Υπουργών, με σημερινή της απόφαση.      

Στην απόφασή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, καθώς ορισμένα παιδιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε μηνύματα από τρομοκρατικές ενώσεις και ομάδες, μεταξύ άλλων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να ληφθεί μια σειρά μέτρα για την προστασία τους.

Η λίστα των προτεινόμενων μέτρων προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αντιτρομοκρατικής (CDCT), ενώ η σύσταση που υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή Υπουργών επικεντρώνεται στην προστασία του παιδιού (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε παιδιά που έχουν βιώσει ή έχουν γίνει μάρτυρες βίας και τραύματος), μέσω της συμμετοχής των επαγγελματιών του κλάδου, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των ανηλίκων.

Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές των παιδιών στην κάλυψη των αναγκών τους, να προστατεύσουν το ανήλικο από κινδύνους, έκθεση και βλάβες που σχετίζονται με βίαιες εξτρεμιστικές ιδέες και δραστηριότητες, να παράσχουν υγιή περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των παιδιών και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής (σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαζόμενους νέους και επαγγελματίες σε υπηρεσίες προστασίας παιδιών, ιδρύματα για ανήλικους παραβάτες, κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσια υγεία και αθλητικούς και συλλόγους νέων), συνιστάται να είναι αποτελεσματικοί στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των παιδιών, να έχουν σαφείς εντολές, κατά προτίμηση βάσει νόμου, τους απαραίτητους πόρους και την κατάλληλη κατάρτιση.

Η Επιτροπή Υπουργών καλεί τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σύσταση κατά την ανάπτυξη της εσωτερικής τους νομοθεσίας και την αναθεώρηση των πρακτικών τους και να ενισχύσουν τη διεθνή και την εγχώρια συνεργασία για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Με τα χρόνια, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε μια σειρά εργαλείων, όπως η Αντιτρομοκρατική Στρατηγική (2018-2022), η Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2016-2021), η Σύμβαση για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας ( 2005) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό του (2015), η Σύσταση για τους τρομοκράτες που ενεργούν μόνοι, κατευθυντήριες γραμμές για φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη ή κατευθυντήριες γραμμές για τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, 15:00