«Ξέφραγο αμπέλι» ο κυβερνοχώρος, στις υβριδικές απειλές εν μέσω Covid

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 12:58
«Ξέφραγο αμπέλι» ο κυβερνοχώρος, στις υβριδικές απειλές εν μέσω Covid

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Άνευ σημασίας, προφανώς, κρίθηκε πολύ σημαντικό Ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, την περασμένη Πέμπτη, και γι’ αυτό, ίσως, δεν έτυχε της δέουσας προβολής, παρόλο που αναφέρεται στον κίνδυνο των υβριδικών απειλών για δημοκρατικά κράτη και θεσμούς.

Στο Ψήφισμα οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οι υβριδικές απειλές, δηλαδή μέθοδοι ή δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται από εχθρικούς κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς, οι οποίοι στοχεύουν δημοκρατικά κράτη και θεσμούς, αυξάνονται και πληθύνονται ολοένα και περισσότερο.

Όπως τονίζεται, σε αυτές περιλαμβάνονται η χρήση εκστρατειών παραπληροφόρησης και οι κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές, οικονομικές διαδικασίες και δημοκρατικούς θεσμούς, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες, για τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι εν λόγω απειλές σε εκλογικές και νομοθετικές διαδικασίες, στην επιβολή του νόμου και τη δικαιοσύνη.

Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται ιδιαίτερα, η κρίση COVID-19 ανέδειξε, εκ νέου, τα τρωτά σημεία ορισμένων κρίσιμων τομέων στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς η τηλεργασία και η κοινωνική απόσταση έχουν αυξήσει την εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα.

Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν τον πρόσφατο μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικά συστήματα υγείας, όπως στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία, οι οποίες έχουν προξενήσει σημαντικές ζημιές στα συστήματα περίθαλψης και την φροντίδα των ασθενών.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας παραμένει χαμηλή και ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον τομέα. Οι ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτό είναι ιδιαιτέρως ανομοιογενείς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την έλλειψης συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ για συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και τη συλλογική αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών επιθέσεων.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 670 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 12 αποχές, αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου στη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια στην ψηφιακή δεκαετία και μέσω αυτού ζητείται η ενίσχυση της ασφάλειας στην ΕΕ για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, 13:02