Ιδιωτικοί Φορείς θα «μοιράζονται» με την Europol τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, 13:35
Ιδιωτικοί Φορείς θα «μοιράζονται» με την Europol τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Από τις 28 Ιουνίου 2022 και με βάση νομοθεσία που εγκρίθηκε απ’ όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, η Europol θα συνεργάζεται, πλέον, με ιδιωτικούς φορείς, για να ενισχυθεί ο ρόλος της σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία για την επιβολή του νόμου!

Χωρίς να αναφέρει ποιοί θα είναι αυτοί οι «ιδιωτικοί φορείς» και τι ακριβώς θα πράττουν, συνεργαζόμενοι με την Γιουροπόλ, ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρει ότι, η Κομισιόν ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της εντολής της Europol, της υπηρεσίας συνεργασίας για την επιβολή του νόμου της ΕΕ.

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί κυρίως στο να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, ως ανταπόκριση στην «πρόκληση των μεγάλων δεδομένων» του οργανισμού, παρέχοντας μια νομική βάση για την επεξεργασία μεγάλων και πολύπλοκων συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων περιλαμβανομένων των δεδομένων που δεν σχετίζονται με έγκλημα και ενίσχυση του ρόλου της Europol σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία για την επιβολή του νόμου.

Η νομοθετική πρόταση, η οποία θα τροποποιούσε τον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 της Ευρωπόλ, συνοδεύεται από μια άλλη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), ώστε να επιτρέπεται στην Ευρωπόλ να εκδίδει ειδοποιήσεις στο SIS κάτω από μια νέα κατηγορία.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού, η οποία εγκρίθηκε επίσημα από κάθε θεσμικό όργανο στις 4 Μαΐου και 24 Μαΐου αντίστοιχα, και υπεγράφη σε νόμο στις 8 Ιουνίου.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2022.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, 13:37