Ανασφάλεια και στο Συμβούλιο Ευρώπης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία!

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, 12:44
Ανασφάλεια και στο Συμβούλιο Ευρώπης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η ανασφάλεια που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αντικατοπτρίζεται σε έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της Συνέλευσης, που εγκρίθηκε σήμερα και θα συζητηθεί σε μελλοντική Σύνοδο της Ολομέλειας.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το Συμβούλιο της Ευρώπης διακρίνει μία «απροθυμία» από τα κράτη-μέλη, στο να συνεχίσουν να «ασπάζονται» τις αξίες του Οργανισμού και γι’ αυτό προτρέπει τα ευρωπαϊκά έθνη να ενισχύσουν την ευρύτερη «δημοκρατική ασφάλειά» τους, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους στις βασικές αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

«Θα πρέπει να επαναλάβουν την υποστήριξή τους προς το Συμβούλιο της Ευρώπης ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οργάνωσης για την ανάπτυξη ενός κοινού χώρου για να ευδοκιμήσουν αυτές οι αξίες», ανέφερε η επιτροπή σε σχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε σήμερα, βάσει έκθεσης του Πολωνού βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Bogdan Klich.

Ενώ τα αμυντικά ζητήματα εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Οργανισμός θα πρέπει να ενισχύσει τη συνολική και μακροπρόθεσμη ασφάλεια των κρατών μελών του εντός του πεδίου της εντολής του, ανέφεραν οι βουλευτές.

Καθορίζουν μια σειρά βημάτων για την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της πολυμέρειας και δίνουν νέα ώθηση στον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ζήτησαν επίσης, νέους μηχανισμούς για την παρακολούθηση των δημοκρατικών εξελίξεων στα κράτη μέλη, καθώς και τη σύγκληση Τέταρτης Συνόδου Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την προώθηση αυτών των αλλαγών.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, 12:45