Το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015, 15:00


Σειρά γενναίων ρυθμίσεων με στόχο να επανέλθει σε ορθή πορεία το μεγαλύτερο ποσοστό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 107 δισ. ευρώ, ζητεί από τις συστημικές τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ).

Ισχυρές ρυθμίσεις για τα κόκκινα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια ζητεί από τις εμπορικές τράπεζες η Τράπεζα της ΕλλάδαςΟικονομικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν τραγική την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούν να ανταποκριθούν εδώ και καιρό στους οικονομικούς όρους της δανειακής σύμβασης που είχαν υπογράψει την περίοδο των «παχιών αγελάδων». Γι' αυτό και επισημαίνουν ότι οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε… γενναίες παραχωρήσεις προκειμένου να αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί α’ κατοικίας. Ενδεικτικά, τονίζουν ότι το 60,1% των καταναλωτικών δανείων που έχουν ρυθμιστεί είναι ένα βήμα από το να τοποθετηθεί εκ νέου στην «κόκκινη» περιοχή, στην οποία ήδη βρίσκονται το 40,1% των στεγαστικών και το 39,2% των επιχειρηματικών δανείων.

Οι ρυθμίσεις που εξετάζονται είναι:

• ανταλλαγή του ακινήτου που είναι υποθηκευμένο με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας
• σπάσιμο του δανείου σε δύο μέρη, όπου το ένα τμήμα θα εξυπηρετείται κανονικά και το υπόλοιπο θα «παγώνει» για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας (π.χ. πέντε έτη)
• επιμήκυνση του δανείου πέραν του προσδόκιμου ζωής του δανειολήπτη με μεταφορά βαρών στους εγγυητές - κληρονόμους
• μεταφορά της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και πληρωμή ενοικίου εκ μέρους του δανειολήπτη, καθορισμένου με βάση τις τιμές αγοράς.

Η διοίκηση της ΤτΕ έχει ήδη στα χέρια της αναλυτικά στοιχεία από την ανάλυση της BlackRock για τα προβληματικά δάνεια. Πλέον, ζητούμενο είναι να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακριβές ποσοστό μείωσης των κόκκινων δανείων που καλείται να παρουσιάσει η κάθε τράπεζα. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα τεθεί μηνιαίος ποσοτικός στόχος και θα υπάρχει αξιολόγηση από την ΤτΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό απόκλισης στην επίτευξη του στόχου θα πρέπει να καλύπτεται μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την τράπεζα στην οποία παρατηρείται αυτή η οικονομική διαφορά.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015, 15:27