Τι θα ισχύσει για τα ιστορικά οχήματα-Οι πέντε νέες ρυθμίσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021, 16:06
Τι θα ισχύσει για τα ιστορικά οχήματα-Οι πέντε νέες ρυθμίσεις

Πέντε νέες ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο. Τα βασικά σημεία της πρότασης συνοψίζονται στα εξής:

1. Για τον χαρακτηρισμό ενός οχήματος ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται σχετική βεβαίωση αποκλειστικά από φορείς που υποδεικνύονται και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. Τα οχήματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών, ενώ οι συγκεκριμένοι φορείς χορηγούν κάθε πέντε χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και ειδικών πινακίδων) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών είναι βεβαίωση χαρακτηρισμού, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ετήσιος τεχνικός έλεγχος. Μετά τη χορήγηση των ειδικών πινακίδων γίνεται υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγγραφή του στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων.

3. Τα οχήματα κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ασφαλίζονται υποχρεωτικά και επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο. Καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών.

4. Για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500-5.000 ευρώ στους φορείς (εκπρόσωποι ή υποδεικνυόμενοι από ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για έξι μήνες. 

5. Όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. Όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου απαγορεύεται να κυκλοφορούν.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021, 16:10