Στο διοικητικό εφετείο Αθηνών θα προσφύγει η εταιρεία Σαράντης κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 00:52
Στο διοικητικό εφετείο Αθηνών θα προσφύγει η εταιρεία Σαράντης κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Την πρόθεσή της να προσφύγει στο διοικητικό εφετείο Αθηνών κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο για καταστρατήγηση των κανόνων της αγοράς, γνωστοποιεί η εταιρεία Σαράντης με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σαράντης, η θέση της εταιρείας, η οποία και παρουσιάστηκε ενώπιoν της Επιτροπής Ανταγωνισμού (πλήν του σημείου 3 κατωτέρω για το οποίο η εταιρεία έλαβε γνώση δια της αποφάσεως), συνοψίζεται στα εξής:

(1) Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ των διανομέων καλλυντικών επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα, με σκοπό να οριστούν οι τιμές των καλλυντικών, ή και για οποιαδήποτε άλλο λόγο - και σε κάθε περίπτωση, «ενώπιον της Επιτροπής δεν εμφανίστηκε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς τούτο, είτε από πορίσματα του ελέγχου που διεξήγε η Επιτροπή, είτε από την ακροαματική διαδικασία».

(2) Σε κάθε περίπτωση, «το δικαίωμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει πρόστιμο, έχει υποπέσει στη νόμιμη παραγραφή».

(3) Η βάση υπολογισμού του προστίμου το οποίο επεβλήθη στην Εταιρεία (ετήσιες πωλήσεις στην αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανομής) «είναι αυθαίρετη και ευρίσκεται εκτός πραγματικότητος».

Οι παραπάνω θέσεις της εταιρείας θα διατυπωθούν και στην προσφυγή που θα καταθέσει κατά της αποφάσεως ενώπιον του διοικητικού εφετείου Αθηνών, «όπου και έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα δικαιωθεί, λόγω παραβίασης από την απόφαση θεμελιωδών αρχών του δικαίου».

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι η εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, διατηρεί έμμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 49% στην εταιρεία με επωνυμία ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, στην οποία η προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.388.425,35 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, 00:52