Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Θεσσαλονίκη

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018, 17:32
Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Θεσσαλονίκη
Άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται σε επιστολή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, προς τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, καθηγητή Ιωάννη Κρεστενίτη.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι με βάση το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), που η χώρα διαθέτει από το τέλος του 2017, απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για την ασφαλή και σταθερή παροχή πόσιμου ύδατος σε κάθε πόλη, έτσι ώστε να προλαμβάνονται, αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ανάλογα προβλήματα στο μέλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τα πρόσφατα γεγονότα στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης, της ρύπανσης με τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στην τροφοδοσία του διυλιστηρίου και της μεγάλης βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και απέδειξαν ότι μέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής απαιτείται σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία των υπηρεσιών και συντονισμός με τους τοπικούς φορείς.

Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στο αναθεωρημένο σχεδιασμό (ΦΕΚ, Β 4675/29-12-2017) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan), την καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών, την ενίσχυση/αντικατάσταση εξωτερικών υδραγωγείων και προσαγωγών διωρύγων, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού και την υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ).

Στην επιστολή του αναπληρωτή υπουργού τονίζεται η προτεραιότητα και η αναγκαιότητα του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Διυλιστηρίου). Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σημειώνεται η ανάγκη να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Ασφαλείας για την υδροδότηση της πόλης με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων (Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ Α και Β Βαθμού, Σώματα Ασφαλείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες κλπ.), στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή.

Προτεινόμενα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ζητείται να αναληφθεί άμεσα από την ΕΥΑΘ, είναι η σύνταξη ενός πλήρους και ορθολογικά εφαρμόσιμου επιχειρησιακού και τεχνικού σχεδίου υδροδότησης για την κάλυψη των έκτακτων υδρευτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Επιπλέον, ζητείτε η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών και μέσων μεταφοράς νερού στα απομακρυσμένα υδραγωγεία και δεξαμενές, η αξιοποίηση υποδομών, οχημάτων και προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας, πολιτικής προστασίας και των φορέων της Αυτοδιοίκησης, η διατύπωση σχεδίου περιορισμού της κατανάλωσης ύδατος. Ακόμα προτεινόμενα στοιχεία είναι οι δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, η σύνταξη σχεδίου εξυπηρέτησης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η ενεργοποίηση κοινωνικού δικτύου ΟΤΑ, φορέων και οργανώσεων για την διανομή ποσίμου νερού. Ακόμα από την ΕΥΑΘ ζητείται η εξασφάλιση υποδομών αποθήκευσης νερού και σύνταξη σχεδίου κάλυψης αναγκών των δομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, η εγκατάσταση σημείων παροχής νερού σε δημόσιους χώρους με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, και τέλος η συνυπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους φορείς που θα συμμετέχουν στο σχέδιο ασφάλειας νερού και αξιοποίηση του εθελοντισμού.

Τέλος, στην επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου τονίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για να συνταχθεί και να εφαρμοστεί ένα πρότυπο σχέδιο Ασφάλειας Νερού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η αναγκαιότητα να ξεκινήσει άμεσα ο απαραίτητος διάλογος με τους συναρμόδιους φορείς και την επιστημονική και τεχνική κοινότητα για τη διατύπωση αυτού του σχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018, 17:32