Πολεοδομικό Σχέδιο στον Δήμο Καλαμπάκας

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012, 16:37
Πολεοδομικό Σχέδιο στον Δήμο Καλαμπάκας
Δόθηκε η έγκριση από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό για τη σύνταξη της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Διοικητικών Ορίων Δήμου Καλαμπάκας».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 374.246,95 ευρώ και φορέας υλοποίησης της μελέτης είναι ο Δήμος Καλαμπάκας.

Το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης είναι 357.237,51 ευρώ και μετά την παραπάνω έγκριση ξεκινάνε από τον δήμο οι διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την υλοποίηση της μελέτης.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο θα διενεργηθεί ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών αλλά και των τάσεων του Δήμου Καλαμπάκας και θα διατυπωθεί μια κατ' αρχήν πρόταση ή ακόμη και εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεπτομερή επεξεργασία του ΓΠΣ, βάσει της πρότασης που θα προκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

Πηγή: thessalianews
Eπιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012, 16:40