Παράταση έως 23 Δεκεμβρίου στις αιτήσεις για νέους αγρότες

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, 02:38
Παράταση έως 23 Δεκεμβρίου στις αιτήσεις για νέους αγρότες
Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 παρατείνεται η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τελευταία μέρα προσκόμισης του φακέλου υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ ορίζεται η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 ως εξής: Τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή, 23.12.2016 ενώ τελευταία ημέρα προσκόμισης του φακέλου υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ η Δευτέρα, 9.1.2017».

Επιστολές φορέων

Ειδικότερα, την παράταση για την κατάθεση των Αιτήσεων Στήριξης-Φακέλων Υποψηφιότητας για το νέο πρόγραμμα νέων αγροτών, που λήγει στις 30 Νοεμβρίου, ζήτησαν με επιστολές τους η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η συγκέντρωση και ψηφιοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων, οι συνεχείς έλεγχοι και διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών, οι εκτυπώσεις και οι φωτοτυπίες φυσικού φακέλου και μια σειρά άλλων ενεργειών καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Όπως αναφέρει η ΠΕΝΑ στην επιστολή της, το χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων δεν επαρκεί, διότι, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων Νέων Γεωργών, προκειμένου να αποφασίσουν για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα και να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προέκυψε η ανάγκη για την απάντηση και την παροχή διευκρινίσεων σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό από επιμέρους ερωτήματα και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σε σχέση με την ορθή συμπλήρωση και την πληρότητα των φακέλων υποψηφιότητας, οι οποίες δόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, μέσω διευκρινιστικών εγκυκλίων. Επίσης, δεν έχει ξεκινήσει, ακόμη, η διαδικασία οριστικοποίησης των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Σε ανάλογο ύφος ήταν και η κατεπείγουσα επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όπως τονίζεται, από τις πρώτες ημέρες που άνοιξε το σύστημα, παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα οποία –αν και έχει παρέλθει διάστημα 15 ημερών– δεν είχαν αντιμετωπιστεί.

Διευκρινίσεις προς νέους

Σύμφωνα με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας, Χαράλαμπος Κασίμης, διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες), με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.
Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα, π.χ. Συνεταιρισμούς, αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

Ιδιοκτησία: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης, που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη, συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Ως παραστατικό ιδιοκτησίας της γεωργικής γης που κατέχει ο/η σύζυγος του/της υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη, την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή, δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα).

Παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει υπάρξει (ή προγραμματίζεται να υπάρξει) μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Δεκτή μπορεί να γίνεται και η συμβολαιογραφική περίληψη συμβολαίου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη μετεγγραφή. Η προσκόμιση των παραστατικών γίνεται είτε με την κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας είτε μετά την ανάρτηση των βαθμολογικών πινάκων εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στον φάκελο υποψηφιότητας.

Νέες φυτείες (π.χ. νεαρά δέντρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης, που χρησιμοποιείται για τις φυτείες οι οποίες έχουν μπει στην παραγωγή.
Εισόδημα: Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος – 2016), λαμβάνεται υπόψη το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν έχουν διακοπεί ή όχι και, συνεπώς,

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

ΠΗΓΗ: ypaithros.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, 02:38