Νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για ασκήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, 18:16
Νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για ασκήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Τρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία που αφορούν σε δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και σε μία άσκηση στη Μεσόγειο.

Η πρώτη άσκηση στη Μεσόγειο ορίζεται για το  διάστημα από τις 22 έως 23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, η δεύτερη άσκηση ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθεί από τις 19 έως 21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και η τρίτη, θα διεξαχθεί από τις 19 έως 20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο.

Η πρώτη NAVTEX για την Μεσόγειο 

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)
TURNHOS N/W :1290/20
MEDITERRANEAN SEA
1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;
36 41.94 N - 031 05.03 E
36 31.90 N - 031 01.93 E
36 25.95 N - 031 29.97 E
36 36.95 N - 031 32.93 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.

Οι δύο άλλες NAVTEX για το Αιγαίο 

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)
TURNHOS N/W : 1293/20
AEGEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;
40 22.07 N -026 20.03 E
40 35.00 N -026 51.00 E
40 38.98 N -026 48.98 E
40 36.07 N -026 24.48 E
40 35.82 N- 026 20.03 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)
TURNHOS N/W : 1292/20
AEGEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;
40 19.07 N - 026 13.08 E
40 19.07 N - 025 57.97 E
40 36.93 N - 025 57.97 E
40 36.93 N - 026 04.95 E
40 35.75 N - 026 20.00 E
40 22.00 N - 026 20.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, 18:41