Μελέτες για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στην περιοχή των Σφακίων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, 14:41
Μελέτες για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στην περιοχή των Σφακίων

Στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών περιοχών του δήμου Σφακίων προχωρά το Λιμενικό Ταμείο Χανίων καθώς, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά πέντε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Ταμείο αντικείμενο της μελέτης που υπέγραψε ο πρόεδρος του Ταμείου Γιάννης Ζερβός με τον ανάδοχο του έργου αποτελεί η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τόσο των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και των προβλεπόμενων κατά περίπτωση νέων έργων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Λιμενικού Ταμείου στη θέση «Πλάκα» του λιμενίσκου της Αγίας Ρουμέλης προβλέπεται η κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, με τις κατάλληλες εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και διαμορφώσεις του χερσαίου χώρου.

Στη θέση «Μασχάλη» της Αγίας Ρουμέλης θα αξιοποιηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία των λιμενικών υποδομών και με δεδομένη την έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού, θα μπορεί να δρομολογηθεί στο επόμενο στάδιο η μελέτη των νέων έργων που έχει συνταχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στον λιμενίσκο Λουτρού προβλέπονται έργα βελτίωσης και συντήρησης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.

Στον λιμενίσκο Σκαλωτής προβλέπεται κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων, καθώς και διαμόρφωση χερσαίου χώρου. Στον λιμενίσκο Φραγκοκάστελλου προβλέπεται κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων, καθώς και διαμόρφωση χερσαίου χώρου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, 15:09