Καισαριανή: Ανάπλαση σε δύο παιδότοπους με πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016, 02:24
Καισαριανή: Ανάπλαση σε δύο παιδότοπους με πόρους της Περιφέρειας Αττικής
Το έργο με αντικείμενο τη «Βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης δύο παιδότοπων στο Δήμο Καισαριανής», δρομολόγησαν με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 189.545,69 ευρώ με ΦΠΑ, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος. Πρόκειται για έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός των παρεμβάσεων, που θα γίνουν σε υφιστάμενους παιδότοπους σε πάρκα του Δήμου Καισαριανής, είναι η αναβάθμιση τους καθώς και η συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της καταλληλότητας τους και χορήγησης της απαιτούμενης Άδειας Λειτουργίας.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην παιδική χαρά που βρίσκεται μέσα στο πάρκο Σκοπευτηρίου, έκτασης περίπου 1.000μ², καθώς και στην παιδική χαρά εντός του πάρκου της 2ας Μάη, έκτασης περίπου 1.100 μ².

Επισημαίνεται ότι και στους δύο παιδότοπους τα όργανα και τα δάπεδα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας των προτύπων.

Ειδικότερα, στην υφιστάμενη παιδική χαρά στο πάρκο Σκοπευτηρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και εξυγίανσης του εδάφους και παρεμβάσεις για την υπόβαση του δαπέδου ασφαλείας των οργάνων.

Περαιτέρω, προβλέπονται εργασίες συμπληρωματικών φυτεύσεων, τοποθέτηση ξύλινου φράκτη, μικρές επεκτάσεις του δικτύου αυτοποτίσματος, αντικατάσταση των ιστών φωτισμού, εργασίες συντήρησης των υπαρχόντων καθιστικών και χρωματισμοί τσιμεντένιων στοιχείων για οριοθέτηση των χώρων παιχνιδιού.

Αναφορικά με την υφιστάμενη παιδική χαρά στο πάρκο 2ας Μάη προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους και δημιουργία έξι επιπέδων χώρων παιχνιδιού.

Ακολούθως, οι διάδρομοι κίνησης και το πεζοδρόμιο της εισόδου του πάρκου θα διαμορφωθούν προκειμένου να είναι κατάλληλα για χρήση από ΑΜΕΑ και παιδικά καροτσάκια.

Μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθούν κανάλια απορροής ομβρίων, θα αντικατασταθούν οι ιστοί φωτισμού και θα γίνουν συμπληρωματικές φυτεύσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016, 02:24